Liitu Suure Loosiga ja võid võita reisivautšeri Reisieksperdilt väärtusega 5000 eurot!
Lisaks loosime välja igal kuul kolm 50€ väärtuses Südameapteegi kinkekaarti
Iga 10-eurone tervise- ja kosmeetikakaupade ost annab ühe loosipileti.
Suurenda võiduvõimalust iga ostuga! 
Liituda saad Südameapteekides üle Eesti ning e-apteegis

Tingimused

 1. Kampaania korraldaja on Pharma Holding OÜ, registrikood 12009590, asukohaga Veskiposti 2/1, Tallinn, e-post: info@sydameapteek.ee (edaspidi Korraldaja).  
 2. Korraldaja viib perioodil 1. mai kuni 30. november 2024. läbi loosikampaania – kaubandusliku loterii nimetusega „Südameapteegi Suur Loos“ (edaspidi Kampaania) auhinnafondiga 6200 eurot. Vaheloosimised viiakse läbi iga kuu hiljemalt 6.kuupäeval, peaauhinna loosimine 6. detsembril 2024.
 3. Kampaanias loositakse välja reisivautšer Reisieksperdilt väärtusega 5000 eurot (edaspidi Auhind) ning igal kuul 3x50€ Südameapteegi kinkekaart (edaspidi Vaheauhind).
 4. Vaheauhinnad ja Auhind loositakse välja Südameapteegi Suure Loosiga liitunud eraisikute vahel, kes vastavad käesolevates reeglites sätestatud tingimustele. 
 5. Kampaanias osalevad Südameapteegi kliendikaardi omanikud, kes on:
  5.1. Südameapteegi püsikliendiprogrammi raames teinud valiku koguda oma ostudelt boonusena Südameapteegi Suure Loosi pileteid ja loosis osaleda. Tutvu Südameapteegi püsikliendiprogrammi tingimustega ning võimalustega liituda Südameapteegi Suure Loosiga aadressil https://www.sudameapteek.ee/sudameapteegi-suur-loos.
  5.2. teeninud kampaaniaperioodil Südameapteegi kliendikaardiga registreeritud ostudelt  vähemalt ühe virtuaalse loosipileti. Loosipiletid genereeritakse ja kantakse kliendi püsikliendikontole automaatselt vastavalt Südameapteegi kliendiprogrammi tingimustele proportsiooniga 1 loosipilet = 10 euro väärtuses mitteravimite (v.a kinkekaardid) ost. Summa on kumuleeruv. Loosipiletite arvestusse kuuluvad kõigis Südameapteegi apteekides ning sudameapteek.ee e-apteegis sooritatud ostud.
 6. Loosipiletite arvestus ja püsikliendi programmi valikud käivad www.sudameapteek.ee avaldatud kampaaniaperioodi kaupa (1. mai kuni 30. november 2024). Loosimises osalevad vaid kampaaniaperioodi jooksul kogutud loosipiletid. Vaheauhindade loosis osalevad kõik eelneva kuu jooksul kogutud loosipiletid.
 7. Südameapteegi Suure Loosiga liitudes konverteeritakse varem kogutud kasutamata boonusraha loosipiletiteks suhtes 1€ boonusraha = 2 loosipiletit.
 8. Suure Loosi loosipiletite kogumisest loobumise saab klient vormistada Südameapteegi iseteeninduses www.sudameapteek.ee või apteegis. Kogutud loosipileteid ei konverteerita boonusrahaks.
 9. Loosimises ei saa osaleda Pharma Holding OÜ ja Südameapteegi kaubamärki kandvate ettevõtete töötajad ja juhatuse liikmed ning kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.
 10. Auhind loositakse välja 6.detsembril 2024, Vaheauhinnad iga kuu hiljemalt 6. kuupäeval.
 11. Loosimised viib läbi Korraldaja poolt moodustatud sõltumatu komisjon kasutades elektroonset lahendust, mis tagab võitja juhuslikkuse. Loosimise tulemused protokollitakse.
 12. Loosimise tulemused avaldatakse Südameapteegi veebilehel: www.sudameapteek.ee ning Südameapteegi Facebooki ja Instagrami lehel. Võitja nimes kuvatakse eesnimi ja perekonnanime esimene täht.
 13. Korraldaja võtab võitjaga isiklikult ühendust ning lepib kokku Vaheauhindade ja Auhinna üleandmise aja ja koha.
 14. Kui Korraldajal ei ole võitjaga Korraldajast olenemata põhjustel õnnestunud ühendust saada ja/või ei ole võitja Vaheauhinda või Auhinda vastu võtnud kümne päeva jooksul loosimise toimumisest, on Korraldajal õigus jätta talle Vaheauhind või Auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.
 15. Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ja Auhinna kättesaamist kinnitada allkirjaga.
 16. Auhinnaga seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja. Mistahes muud Vaheauhinna või Auhinna vastuvõtmisega kaasneda võivad kulud (nt sõidukulud Auhinna kätteandmise asukohta, ööbimiskulud jne) kannab Auhinna võitja.
 17. Auhinna üleandmisel sõlmitakse võitjaga kirjalik Auhinna üleandmise-vastuvõtmise leping, mis muuhulgas sisaldab tingimust, et võitja on kohustatud andma mõistlikus ulatuses intervjuusid, osalema pildistamisel ja filmimistel ning Korraldajal on õigus avaldada võitjast tehtud fotod ja intervjuud Südameapteegi kommunikatsioonikanalites ja meediaväljaannetes. Eelnimetatud Auhinna üleandmise-vastuvõtmise lepingu sõlmimine, sh selles toodud kohustustega nõustumine, on eelduseks Auhinna väljastamisele. Auhinna vastuvõtmisega kinnitab võitja, et aktsepteerib käesolevaid reegleid.
 18. Vaheauhinda ega Auhinda ei vahetata, ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas.
 19. Kampaania võitjal on kohustus Auhind realiseerida reisibüroo poolt sätestatud tähtaja jooksul ja tingimustel.
 20. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Kampaanias osalejatele.
 21. Korraldaja jätab endale õiguse muuta Kampaania tingimusi või Kampaania tühistada, teavitades sellest veebilehel https://www.sudameapteek.ee/sudameapteegi-suur-loos.
 22. Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest tegevusest Kampaania kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel Vaheauhinna või Auhinna loosimist ja Vaheauhinna või Auhinna väljaandmise nõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata. 
 23. Juhul, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada Korraldajast mitteolenevatel põhjustel (sh kui Südameapteegi kliendikaardi omaniku kontaktandmed on ebatäpsed või vananenud), ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja Vaheauhinna või Auhinna loosimisest või Vaheauhinna või Auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 24. Korraldaja töötleb kampaania käigus kogutud isikuandmeid vastavalt Südameapteegi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetele, millega on võimalik tutvuda aadressil: https://www.sudameapteek.ee/isikuandmete-tootlemise-pohimotted-sydameapteek.
 25. Käesolevad reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.
 26. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.
 27. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 60 päeva jooksul loosimise toimumisest  kirjalikult aadressile Veskiposti 2/1, Tallinn või e-posti aadressile info@sydameapteek.ee.  Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, menetlemisele ei kuulu. Pretensioonid vaadatakse läbi 10 päeva jooksul alates hetkest, mil Korraldaja on need kätte saanud.
 28. Lisainfot Kampaania kohta saab aadressil www.sudameapteek.ee/pusikliendile ja telefonil +372 605 1780