Недержание мочи

MOLICARE ELASTIC 10 TILKA S N22 /165671/
MOLICARE ELASTIC 10 TILKA S N22 /165671/

24,34 €

1,11 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 6 TILKA L N30 /165273/
MOLICARE ELASTIC 6 TILKA L N30 /165273/

23,50 €

0,78 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 6 TILKA S N30 /165271/
MOLICARE ELASTIC 6 TILKA S N30 /165271/

17,08 €

0,57 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 6 TILKA XL N14 /165274/
MOLICARE ELASTIC 6 TILKA XL N14 /165274/

16,83 €

1,20 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 7 TILKA S N30 /165371/
MOLICARE ELASTIC 7 TILKA S N30 /165371/

17,34 €

0,58 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 8 TILKA XL N14 /165474/
MOLICARE ELASTIC 8 TILKA XL N14 /165474/

18,88 €

1,35 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 9 TILKA M N26 /165572/
MOLICARE ELASTIC 9 TILKA M N26 /165572/

26,16 €

1,01 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 9 TILKA XL N14 /165574/
MOLICARE ELASTIC 9 TILKA XL N14 /165574/

18,47 €

1,32 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 10 TILKA L N14 /165673/
MOLICARE ELASTIC 10 TILKA L N14 /165673/

19,10 €

1,36 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 10 TILKA M N14 /165672/
MOLICARE ELASTIC 10 TILKA M N14 /165672/

18,11 €

1,29 €/шт.

TENA DISCREET MAXI NIGHT N6
TENA DISCREET MAXI NIGHT N6

4,70 €

0,78 €/шт.

TENA DISCREET MINI PLUS WINGS N16
TENA DISCREET MINI PLUS WINGS N16

5,15 €

0,32 €/шт.

TENA SILHOUETTE NOIR MINI PESUKAITSE N18
TENA SILHOUETTE NOIR MINI PESUKAITSE N18

5,56 €

0,31 €/шт.

MOLICARE PAD LADY 4 TILKA N14 /168682/
MOLICARE PAD LADY 4 TILKA N14 /168682/

4,66 €

0,33 €/шт.

MOLICARE PAD LADY 4,5 TILKA N14 /168654/
MOLICARE PAD LADY 4,5 TILKA N14 /168654/

5,18 €

0,37 €/шт.

MOLICARE PAD MEN 4 TILKA (V-KUJULINE) N14 /168705/
MOLICARE PAD MEN 4 TILKA (V-KUJULINE) N14 /168705/

6,96 €

0,50 €/шт.

MOLICARE PANTS LADY 7 TILKA L N7 /915870/
MOLICARE PANTS LADY 7 TILKA L N7 /915870/

9,21 €

1,32 €/шт.

MOLICARE PANTS LADY 7 TILKA M N8 /915877/
MOLICARE PANTS LADY 7 TILKA M N8 /915877/

9,29 €

1,16 €/шт.

MOLICARE PANTS MEN 7 TILKA L N7 /915828/
MOLICARE PANTS MEN 7 TILKA L N7 /915828/

9,62 €

1,37 €/шт.

MOLICARE PANTS MEN 7 TILKA M N8/915827/
MOLICARE PANTS MEN 7 TILKA M N8/915827/

8,72 €

1,09 €/шт.

MOLICARE BED MAT 7 TILKA 60X60CM N25/161068/
MOLICARE BED MAT 7 TILKA 60X60CM N25/161068/

9,06 €

0,36 €/шт.

MOLICARE BED MAT 7T 60X90CM/60X180CM TIIBADEGA N30/161072/
MOLICARE BED MAT 7T 60X90CM/60X180CM TIIBADEGA N30/161072/

23,68 €

0,79 €/шт.

MOLICARE BED MAT TEXTILE 75X85CM TIIBADEGA N1/155012/
MOLICARE BED MAT TEXTILE 75X85CM TIIBADEGA N1/155012/

35,30 €

35,30 €/шт.

MOLICARE BED MAT TEXTILE 85X90CM N1/155010/
MOLICARE BED MAT TEXTILE 85X90CM N1/155010/

35,30 €

35,30 €/шт.

MOLICARE MOBILE 5 TILKA S N14/915861/
MOLICARE MOBILE 5 TILKA S N14/915861/

15,05 €

1,08 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 6 TILKA M N30 /165272/
MOLICARE ELASTIC 6 TILKA M N30 /165272/

20,68 €

0,69 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 7 TILKA L N30 /165373/
MOLICARE ELASTIC 7 TILKA L N30 /165373/

21,13 €

0,70 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 8 TILKA L N24/165473/
MOLICARE ELASTIC 8 TILKA L N24/165473/

23,12 €

0,96 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 8 TILKA S N26 /165471/
MOLICARE ELASTIC 8 TILKA S N26 /165471/

16,72 €

0,64 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 9 TILKA L N24 /165573/
MOLICARE ELASTIC 9 TILKA L N24 /165573/

26,60 €

1,11 €/шт.

TENA SILHOUETTE NOIR NORMAL PESUKAITSE N26
TENA SILHOUETTE NOIR NORMAL PESUKAITSE N26

5,75 €

0,22 €/шт.

MOLICARE ELASTIC 10 TILKA XL N14 /165674/
MOLICARE ELASTIC 10 TILKA XL N14 /165674/

21,61 €

1,54 €/шт.

MOLICARE BED MAT 5 TILKA 40X60CM N30/161061/
MOLICARE BED MAT 5 TILKA 40X60CM N30/161061/

5,47 €

0,18 €/шт.

MOLICARE PAD 2 TILKA N28 /168100/
MOLICARE PAD 2 TILKA N28 /168100/

4,85 €

0,17 €/шт.

MOLICARE PAD LADY 2 TILKA N14 /168634/
MOLICARE PAD LADY 2 TILKA N14 /168634/

3,46 €

0,25 €/шт.

MOLICARE PAD LADY 3,5 TILKA N14 /168651/
MOLICARE PAD LADY 3,5 TILKA N14 /168651/

4,04 €

0,29 €/шт.

MOLICARE PAD MEN 2 TILKA (TASKUKUJULINE) N14/168600/
MOLICARE PAD MEN 2 TILKA (TASKUKUJULINE) N14/168600/

6,50 €

0,46 €/шт.

MOLICARE PAD MEN 3 TILKA (V-KUJULINE) N14 /168603/
MOLICARE PAD MEN 3 TILKA (V-KUJULINE) N14 /168603/

6,65 €

0,48 €/шт.

MOLICARE PAD MEN 5 TILKA (V-KUJULINE) N14 /168801/
MOLICARE PAD MEN 5 TILKA (V-KUJULINE) N14 /168801/

7,91 €

0,57 €/шт.

MOLICARE MOBILE 6 TILKA M N14/915832/
MOLICARE MOBILE 6 TILKA M N14/915832/

16,29 €

1,16 €/шт.